Cuộc thi trực tuyến "Niềm tin, kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam"

Nhà hát Kịch Hà Nội tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ, hăng hái Cuộc thi trực tuyến "Niềm tin, kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam". 

Cụ thể như sau: https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/niem-tin-ky-vong-ve-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-2?gidzl=TGd7DgGKoLXs5ySseGl8M7CLnZAwMvjIPK2HFxTOpG8s5fDZubZA3ZGNp6wsN9LJP4JBEZZdBJzPe1JCMG

Các đồng chí bấm vào đường link trực tuyến trên để tham dự cuộc thi, thể lệ và cách thức dự thi được nêu rõ trong trang web của congdoanvietnam.org

Trân trọng cảm ơn./.