CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Mặt tiền Rạp Công Nhân (số 42 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội)

 

 

 

Sảnh trong Tầng 1

 

TẦNG 2

Khu vực ghế ngồi khán giả (Tổng: 471 ghế: Tầng 1: 325 ghế, tầng 2: 146 ghế)

Sân khấu (Kích thước: Chiều ngang: 11,6m; Chiều cao: 6,66m; Chiều sâu: 9,6m.

Màn hình LED: 53m)

 

Chi tiết Sơ đồ ghế khán giả: