Gương mặt nghệ sĩ

NSƯT Tiến Minh

- Ngày sinh : 17/07/1978
- Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 1999-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Mắt phố (vai Tráng)

 • Những mặt người thấp thoáng (vai Khả)

 • Điệp khúc vi-rút (vai Cường)

 • Vùng lạnh (vai Hiếu)

 • Mảnh đất lắm người nhiều ma 

Các giải thưởng

 • 2005: Giải Bạc: Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND trong vở diễn "Bản danh sách điệp viên" vai "Henry Thọ"
 • 2009: Huy chương Bạc: Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng trong vở diễn "Mắt phố" vai Tráng
 • 2012: Huy chương Bạc: Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng trong vở diễn "Những mặt người thấp thoáng" vai Khả
 • 2015: Huy chương Bạc: Cuộc thi nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng trong vở "Điệp khúc vi-rút" vai Cường
 • 2015: Huy chương Vàng: Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng trong vở diễn "Bỉ Vỏ" và "Tiếng đàn Mê thảo" giải âm nhạc
 • 2012: Huy chương Vàng vở diễn: Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng giải âm nhạc trong vở diễn "Những mặt người thấp thoáng"
 • 2012: Huy chương Vàng vở diễn: Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng giải âm nhạc cho vở "Những mặt người thấp thoáng"
 • 2015: Huy chương Vàng vở diễn: Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng giải âm nhạc cho vở "Điệp khúc vi-rút"
 • 2015: Huy chương Vàng vở diễn: Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL trao tặng cho vở "Điệp khúc vi-rút"
 • 2019: anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

 

Kết nối