Gương mặt nghệ sĩ

NSƯT Dương Đức Quang

NSƯT Dương Đức Quang

Họ tên: Dương Đức Quang

Ngày sinh: 25/12/1969

Nơi công tác: Đoàn 3 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: 1988 – Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Hoa hậu xứ Mường – vai Châu ủy Việt Minh Lễ (Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995)

 • Bóng tối sau tình yêu – vai thiếu tá Cường (Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1999)

 • Chàng kỵ sĩ Điện Biên - Vai Dercateri (Huy chương Vàng Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2004)

 • Trái tim trong trắng - vai Bốn (Huy chương Vàng Hội Sân khấu hình tượng người chiến sĩ công an 2010; Huy chương Bạc của Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ)

 • Nắng quái chiều hôm - vai Giám đốc Tuyền (Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015)

 • Chuyện Phường
 • Đôi mắt - vai Bác sĩ Hà
 • v...v...

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

 • Lập nghiệp - vai Học

 • Gió đại ngàn – vai Hoàng kiểm lâm

 • Mường động - vai Ậu cả

 • Rừng xanh chuyển mình - vai bộ đội Minh

 • v...v...

Các giải thưởng

 • 1995: Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vở diễn "Hoa hậu xứ Mường" – vai Châu ủy Việt Minh Lễ
 • 1999: Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc "Bóng tối sau tình yêu" – vai thiếu tá Cường
 • 2004: Huy chương Vàng Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốcChàng kỵ sĩ Điện Biên - vai Dercateri 
 • 2010: Huy chương Vàng Hội Sân khấu hình tượng người chiến sĩ công an vở diễn "Trái tim trong trắng" - vai Bốn
 • 2010: Huy chương Bạc của Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ vai Bốn trong vở diễn "Trái tim trong trắng"
 • 2015: Huy chương Bạc Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vở diễn "Nắng quái chiều hôm" - vai Giám đốc Tuyền
Kết nối