Gương mặt nghệ sĩ

NS Trọng Lân

- Ngày sinh : 14/03/1993
- Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2014-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Những người con Hà Nội
  • Vùng Lạnh
  • Bỉ Vỏ
  • Đứa con tội phạm

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

  • Người Phán Xử

  • Cả Một Đời Ân Oán

  • Quỳnh Búp Bê

 

Kết nối