Gương mặt nghệ sĩ

NS Thanh Tùng

Họ tên: Đỗ Thanh Tùng

Ngày sinh : 06/05/1972

Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 1997-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Tôi và chúng ta 
 • Thay tim đổi mặt
 • Hà My của tôi
 • Vùng lạnh
 • Mảnh đất lắm người nhiều ma
 • Những mặt người thấp thoáng
 • Những người con Hà Nội
 • Cười ơi 1
 • Chuyện tình ô sin
 • Cát Bụi
 • Ám ảnh xanh
 • Hăm lét
 • Oái oăm ... đời!
 • Đôi mắt

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã tham gia

 • Cảnh sát hình sự
 • Nếp nhà
 • Cổ vật
 • Người hay châm chọc
 • v...v...

Các giải thưởng

 • 2012: Tham gia làm vai trong vở diễn Những mặt người thấp thoáng,vở diễn đạt Huy chương Vàng trong hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 

 • 2018: Tham gia làm vai trong vở diễn Vùng lạnh,vở diễn đạt Huy chương Vàng trong hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 
 • 2018: Đạt Huy chương Vàng cá nhân trong vở Vùng lạnh tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 
Kết nối