Gương mặt nghệ sĩ

NS Quang Minh

Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh

Ngày sinh : 24/08/1989

Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2011-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Tháp đoạn hồn - vai Cướp

  • Người đàn bà không tên - vai Nhạc công

  • Ông không phải là bố tôi - vai Tân, Thiết (nhỏ)

  • Những người con Hà Nội - vai Tèo

  • Tiếng đàn vùng Mê Thảo - vai lính

  • Bỉ vỏ - vai Lỏi

  • Chùm hài cười ơi 2 Chùm hài cười ơi 3 Chùm hài cười ơi 4

  • Nữ hoàng băng giá - vai Olaf Dã Tràng - vai Quạ

  • Điệp vụ trăng Rằm - vai Chú Cuội 
Kết nối