Gương mặt nghệ sĩ

NS Quân Anh

- Ngày sinh : 12/04/1986
- Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2016-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Chùm hài kịch: Cười Ơi 2 - Cười Ơi 2 - Oái Oăm Đời

  • Hài kịch thiếu nhi: Nữ Hoàng Băng Giá

    Các tác phẩm truyền hình đã tham gia
  • Táo Quân

  • Ga La Cười

  • Ơn Giời Cậu Đây Rồi

  • Đạo diễn phim sitcom : Cư dân thông thái

     

Kết nối