“Thử lửa”

Năm ra mắt : 1969
Kịch bản : Hoàng Tích Linh
Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Phương
Diễn viên chính: Các nghệ sỹ Ngân An, Quốc Toàn, Ngọc Châu, Kim Thanh, Nhật Đức, Hải Việt, Quang Trung, Thu Hà, Thu An, Lê Mai, Trịnh Mai, Ngọc Tuyết

Nội dung vở diễn

 vở “Thử lửa” kịch 4 màn nói về đội thanh niên xung phong của Hà Nội làm nhiệm vụ thông suốt việc đi lại của nhân dân hai bên bờ Sông Hồng trong những tháng ngày chống Mỹ. 

Mua vé