“Khoảnh khắc và vô tận (tập 2 của Tôi và chúng ta)”

Năm ra mắt : 1986
Kịch bản : Cố nhà văn Lưu Quang Vũ
Đạo diễn: NSND Hoàng Quân Tạo
Diễn viên chính: NSND Minh Hòa, Hồng Sơn

Nội dung vở diễn

Nội dung vở diễn tiếp tục lên án mạnh mẽ chế độ quan liêu bao cấp, kiên quyết đấu tranh cho một cơ chế mới thích hợp, đồng thời đòi hỏi mọi người phải đổi mới cách nghĩ. Đây cũng là cuộc đụng độ Sống– Mái giữa những người dũng cảm, trung thực, tiên tiến với bè lũ cơ hội, bảo thủ và quỷ quyệt.

Mua vé