“Đêm cuối cùng ở Tây Ban Nha ”

Năm ra mắt : 1981
Kịch bản : D.Dimocv (Dương Viết Bát dịch)
Đạo diễn: NS Dương Ngọc Đức
Diễn viên chính: NSƯT Quốc Toàn, NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Trần Đức, Minh Trang, Đam Ka, Trịnh Mai, Nhật Đức, Trần Kiếm

Nội dung vở diễn

Vở kịch dựng lại câu chuyện về một tiểu đoàn quân tình nguyện quốc tế sang Tây ban nha chiến đấu chống bọn phát xít Phơ răng cô. Họ đã dừng lại ở Ác côi rít. Người chỉ huy tiểu đoàn là đại úy Bra vô- một chiến sĩ cộng sản người Bungari và đồng chí của anh- trung úy Anvaret, đặt Ban chỉ huy ngay tại ngôi nhà của Inet, một cô gái quý tộc đã quá tuổi xuân nhưng vẫn còn cuồng nhiệt xuân tình. Trong ngôi nhà này, còn có Xê bát chiêng- tên quản lý có chân trong tổ chức phát xít; có Pi la - vì mắc mưu Xê bát chiêng đã làm gián điệp cho kẻ thù của giai cấp mình. Cũng tại ngôi nhà này, bọn vô chính phủ- mà đại biểu là Phéc năng đét đã tới quấy phá và đòi bắt giết Bravo. Chuyện kịch xảy ra trong một ngôi nhà kín cổng cao tường của Inet. Bằng hành động bình tĩnh, dũng cảm, thông minh và trí tuệ cộng sản tuyệt vời của mình, Bra vô đã chinh phục và cải tạo mọi con người ở đây. Phéc năng đét và bọn người theo chủ nghĩa vô chính phủ đã quay súng, ra mặt trận chiến đấu chống lại phát xít Phơ răng cô. Pila cảm kích trước những việc làm và thái độ cao cả của các chiến sĩ cộng sản nên đã giác ngộ. Cô kịp thời cứu cho cả tiểu đoàn của Bra vô suýt nữa thì có nguy cơ bị kẻ địch tiêu diệt và đã anh dũng hi sinh khi lấy thân mình đón nhận viên đạn của tên vô lại Xê bát chiêng định bắn vào Bra vô. cả Inét nữa, cô gái quý tộc này cũng được "lột xác", "đổi đời" để sống cuộc đời một người dân Tây ban nha yêu nước, yêu tự do. Bằng viên đạn của mình, chính Inet đã kết liễu cuộc đời tên tay sai phát xít Xê bát chiêng. Vở kịch kết thúc trong bài hành khúc lên đường tiếp tục chiến đấu của tiểu đoàn Bra vô, trước tiếng gọi nồng cháy tình yêu của Inet.

Mua vé