Sắp đặt hay số phận

Nhà Hát Kịch Hà Nội đang dàn dựng kịch bản mới: vở “Sắp đặt hay số phận” của tác giả nhà viết kịch Xuân Đức, đạo diễn NSND Hoàng Dũng. Đây là một kịch bản mới mang tính thời sự được dàn dựng cho Đoàn diễn viên 3 của Nhà Hát.

Vở diễn với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Đức Quang, NSƯT Xuân Đồng Thanh Huệ, NS Mạnh Kiên, NS Tiến Huy, NS Diễm Hương…cùng toàn thể các nghệ sĩ Đoàn diễn viên 3.

Vở diễn đang được khẩn trương dàn dựng để ra mắt trong thời gian tới./.

NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI