Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 tại Mặt trận Tổ Quốc TP.Hà Nội

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô cùng góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 vào 08h30 ngày 20/3/2020 tại trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam. Tham dự Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố, các Sở, ban, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Ương và Hà Nội.

Ban Giám đốc cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội cũng đã tham dự Chương trình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở những tin nhắn ủng hộ về mặt vật chất, Ban Giám đốc Nhà hát cùng các nghệ sĩ, diễn viên luôn nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, là tấm gương tốt trong cộng đồng và nhân dân cả nước. 

Dưới đây là một số hình ảnh của Chương trình: 

Nhà hát Kịch Hà Nội./.