Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

Ngày 20/1 tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Tại Hội nghị, NSND Nguyễn Trung Hiếu đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, nghiêm túc. 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị: 

 

Nhà hát Kịch Hà Nội trân trọng cảm ơn!