Đại hội chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 26/2/2020 tại Rạp Công Nhân, Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Đại hội (nhiệm kỳ 2020-2022). Dự Đại hội có 19 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại biểu tới dự và chỉ đạo đại hội, gồm có: Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Trực - Đảng uỷ viên, Trưởng Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Sở Văn hoá Thể Thao Hà Nội; Đồng chí Trương Ngọc Lan, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm bộ môn hể thao dưới nước- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Về phía Chi bộ Nhà hát gồm có: Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội. 

Đại hội đã nhất trí với Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, hàng năm đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được biểu dương, khen thưởng. Đồng thời Đại hội đã nhất trí về phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 với những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những giải pháp thực hiện. Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy, bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 04 đồng chí, cụ thể: Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ; Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Chi ủy viên; Đồng chí Dương Đức Quang, Chi ủy viên; Đồng chí Lê Thiện Tùng, Chi ủy viên. 

 

Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới của Nhà hát ra mắt Đại hội

Đại hội giao cho Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 căn cứ kết quả thảo luận những vấn đề cơ bản của báo cáo; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, ý kiến chỉ đạo Đảng ủy cấp trên để bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính thức của Đại hội. Đại hội giao Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 chỉ đạo Chi bộ tiến hành họp, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và văn kiện của Đảng ủy cấp trên và gửi về Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Tại Đại hội, Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lên phát biểu nhận xét, chỉ đạo và khen ngợi Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội. 

 

Đaị hội đã bầu ra những đại biểu ưu tú dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020- 2022 của Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội. Đại hội đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội tiếp tục phát huy thành tích và kinh nghiêm đạt được, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, thống nhất với phương châm Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, hiệu quả và đạt sự nhất trí cao./. 

Nhà hát Kịch Hà Nội