Gương mặt nghệ sĩ

NSƯT Trịnh Mai

Họ tên: Trịnh Mai

Ngày sinh: 1933 - 2009 

Nơi công tác: Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát: 1968

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Lam Sơn tụ nghĩa - vai Ông quan Trung Hoa
 • Bức tranh mùa gặt - vai Phó may Bút
 • Tiền tuyến gọi - vai Nông phu
 • Hoa và cỏ dại - vai Ba Lường
 • Ai bắt đền ai
 • Chát xình chát chát bùm - vai Ông "chát xình chát chát bùm"
 • ... 

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã tham gia

 • Dịch cười - vai Tổng giám đốc
 • Số đỏ - vai Thầy Min Toa
 • Không phải chuyện cười - vai Vua tín dụng
 • Thằng Cuội - vai Quan khâm sai
 • v...v...
Kết nối