Gương mặt nghệ sĩ

NSND Trần Hoạt

Họ tên: Trần Hoạt

Ngày sinh : 1944 

Nơi công tác : Chỉ đạo Nghệ thuật - Nhà hát Kịch Hà Nội 

Quá trình công tác: 1965 

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Đồng mía (Đạo diễn) - 1965
  • Đêm tháng bảy (Đạo diễn) - 1965
  • Hà Nội đầu năm 1946 (Đạo diễn) - 1966
  • Bức tranh mùa gặt (Đạo diễn) - 1967
  • ...

 

Kết nối