Gương mặt nghệ sĩ

NS Xuân Tùng

- Ngày sinh : 11/05/1988
- Nơi công tác : Đoàn 3 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2011-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Bỉ Vỏ vai (vai Phó lý)

  • Sự sắp đặt của số phận vai (vai Vạn)

  • Các chùm hài đã tham gia : Chuyện tình lính đảo (vai Tới);  “Đua xe” (vai Chí hâm),  “Bán ghế tầm sư" (vai Lâm), “Thời thế thế thời” (vai Phong)

    Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

  • Trò đời (vai thầy thuốc)

  • 5s online (vai Phô sốt thuật gia)

  • Hài dân gian “ chồng khờ vợ khôn “ (vai nha hầu cận của quan Sitcom)

  • Gia đình 4.0 (vai Hoàng)

Kết nối