Gương mặt nghệ sĩ

NS Xuân Hồng

Họ tên: Nguyễn Xuân Hồng

Ngày sinh: 13/10/1986

Nơi công tác: Đoàn 1 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: năm 2007 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia: 

 • Ngôi nhà đầm ấm,hạnh phúc
 • Hà My của tôi
 • Tình sử ngàn năm
 • Tháp đoạn hồn
 • Người đàn bà không tên
 • Những người con Hà Nội
 • Chùm Hài Oái Oăm Đời 1 & 2

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia

 • Những công dân tập thể
 • Những ngọn nến trong đêm 2
 • Người phán xử
 • Quỳnh Búp Bê
 • Cây trầu không
Kết nối