Gương mặt nghệ sĩ

NS Việt Dũng

Họ tên: Nguyễn Việt Dũng

Ngày sinh: 07/09/1983

Nơi công tác: Đoàn 2 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát: 2008-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia: 

 • Nghề nuôi vẹt
 • Tình sử ngàn năm
 • Vùng lạnh
 • Những mặt người thấp thoáng
 • Bỉ Vỏ
 • Trinh phụ hai chồng
 • Ông không phải là bố tôi
 • Oái oăm đời P1+P2
 • Cười ơi! 
 • Ngôi nhà trong thành phố
 • Đôi mắt
 • Tiếng đàn vùng Mê Thảo
 • Nữ hoàng băng giá
 • Hai viên ngọc thần
 • v...v...

Các giải thưởng: 

 • 2018: Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2018 vai diễn Bác Điềm trong vở diễn "Ngôi nhà trong thành phố"  
Kết nối