Gương mặt nghệ sĩ

NS Vân Anh

- Ngày sinh : 22/09/1963
- Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 1986-2018

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Linh hồn sống (vai bà mẹ)
 • Đắng như hạnh phúc (vai Mai)
 • Bà mẹ tự cháy (vai bà mẹ miền Bắc)
 • Thay tim đổi mặt (vai Vân thê)
 • Thầy khoá làng tôi (vai công chúa Tầu)
 • Gương mặt người tôi yêu (vai vợ)
 • Con gọi bằng gì (vai Trinh)
 • Những giấc mơ bị trấn lột (vai ni cô)
 • Điện thoại đi động (vai bà giúp việc)
 • Thoát vòng tục lụy (vai Ngô sư gia)
 • Mắt phố (vai cô giúp việc)
 • Cười ơi 1 (vai vợ)
 • Thoát cõi u mê (vai vợ) 

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

 • Ban mai xanh (vai mẹ Bằng)
 • Miền quê thức tỉnh (vai mẹ)
 • Mùa lá rụng (vợ của Chủ tịch tỉnh, mẹ của nhà báo)
 • Nửa vầng trăng còn lại (vai Chủ tịch xã)
 • Mưa Huế (vai bà Vân)
 • Biển động (vai bà mẹ)
 • Hoá thổ (vai vợ)
 • Mắt biển (vai mẹ)
 • Bắt bóng tình yêu (vai mẹ của Sự)
 • Người trở về (vai bác sĩ quân y)
 • Phim nhựa :  Tết này ai xông đất (vai người tình cũ)
Kết nối