Gương mặt nghệ sĩ

NS Tuấn Anh

Họ tên: Trần Tuấn Anh

Ngày sinh : 15/11/1985

Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2008-2018

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Bỉ Vỏ (vai Xẩm Tư toét)

  • Sự sắp đặt của số phận (vai Nại trẻ)

  • Trái tim trong trắng (vai Tịnh đầu gấu)

  • Chùm hài kịch: Internet về làng (vai Vẩu thư ký), Cuộc tập huấn bất ngờ (vai bộ đội đỡ đẻ), Của hiếm (vai nhân viên mới được đi làm). Cùng một số vai quần chúng trong kịch mục của nhà hát kịch Hà Nội.

Kết nối