Gương mặt nghệ sĩ

NS Trang Dung

Họ tên: Lương Thị Trang Dung

Ngày sinh: 15/07

Nơi công tác: Đoàn 1 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát: 2010-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Bỉ Vỏ
  • Nữ hoàng băng giá
  • Oái oăm đời 2
  • Giấc mơ chồng ngoại
  • Tiểng đàn vùng Mê Thảo

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

  • Bánh đúc có xương - vai Tuyết

  • Chạy án - vai Vy
  • Tháng Chạp có một ngày 
Kết nối