Gương mặt nghệ sĩ

NS Tiến Mạnh

NS Tiến Mạnh

Họ tên: Bùi Tiến Mạnh

Ngày sinh: 04/11/1974

Nơi công tác: Đoàn 3 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: 1996-Nay

Các vở diễn của Nhà hát đã tham gia: 

  • Người không thể chết - vai Huy
  • Cuộc đời tôi – vai Trung úy
  • Tình yêu thầm lặng - vai Tắc
  • Trái tim trong trắng - vai ông Luân
  • Bỉ vỏ - vai bố Tám Bính
  • Giả giàu nghèo thật – vai ông bố
  • Của hiếm - vai Phúc
  • Bán ghế tầm sư – vai Trường
  • Internet về làng - vai ông giám đốc

 Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia:  

  • Đừng đốt - vai Chính ủy

 

 

 

Kết nối