Gương mặt nghệ sĩ

NS Tiến Đạt

Họ tên: Trinh Tiến Đạt

Ngày sinh: 03/09/1988

Nơi công tác: Đoàn 2 - Nhà Hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: 2010-Nay

Các vở diễn của Nhà hát đã tham gia: 

  • Vùng lạnh
  • Tình sử ngàn năm
  • Hà My của tôi
  • Tháp đoạn hồn
  • Chùm hài “Ai cho tôi tình yêu”
  • v…v…

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia:

  • Sitcom “Hai trái tim vàng”
  • Sitcom 5S online
  • Làm chồng đại gia

 

 

 

 

Kết nối