Gương mặt nghệ sĩ

NS Thùy Linh

- Ngày sinh : 04/04/1987
- Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2008 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Ngôi Nhà Đầm Ấm Hạnh Phúc

  • Tình Sử Ngàn Năm

  • Tiếng Đàn Vùng Mê Thảo

  • Điệp Khúc Vi Rút (vai Thảo)

  • Dã Tràng (Hai viên ngọc thần) (vai Tiên Cá, chim Sẻ)

  • Mảnh Đất Lắm người Nhiều Ma (vai Đào)

Các giải thưởng

  • 2017: Giải Bạc cuộc Thi Tài Năng Trẻ Diễn Viên Sân Khấu Kịch Nói Chuyên Nghiệp Toàn Quốc 2017

  • 2018: Giải Bạc vai Đào trong vở diễn "Mảnh đất lắm người nhiều ma" tại Liên Hoan Kịch Nói Toàn Quốc 2018

Kết nối