Gương mặt nghệ sĩ

NS Thu Hương

Họ tên: Hà Thị Thu Hương

Ngày sinh : 29/09/1982

Nơi công tác : Đoàn 3 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2008-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Những Mảnh Tình Khuất Lấp
  • Cánh Buồm
  • Sự Sắp Đặt Của Số Phận
  • Chùm hài: Gán Chồng (vai Chủ nợ), Internet về làng, Thời Thế Thế  Thời. 

 

Kết nối