Gương mặt nghệ sĩ

NS Thu Hà

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh : 05/10/1976

Nơi công tác : Đoàn 3 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Sự sắp đặt của số phận (vai Công an)
  • Trái tim trong trắng (vai quần chúng)
  • Internet về làng (vai cô gái quần chúng)
  • Thời thế thế thời (vai các cụ)

 

Kết nối