Gương mặt nghệ sĩ

NS Thanh Ngọc

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ngày sinh : 3/11/1980

Nơi công tác : Đoàn 2 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2012 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Chùm hài Oái oăm đời 2

  • Tiếng đàn vùng Mê Thảo

  • Đảo thần Vệ nữ

  • Những người con Hà Nội

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia

  • Tu hú lạc bầy

  • Khi đàn chim trở về

  • Ánh sang cuối ngày

  • Ghét thì yêu thôi

  • Người phán xử

  • Những cô gái trong thành phố

Kết nối