Gương mặt nghệ sĩ

NS Thanh Minh

Họ tên: Nguyễn Thanh Minh

Sinh ngày: 20/10/1977

Nơi công tác: Đoàn 3 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: 2008 - Nay

Các vở diễn của Nhà hát tham gia:

  1. Trái tim trong trắng
  2. Những người con Hà Nội
  3. Ngôi nhà trong thành phố

Các phim truyền hình, điện ảnh đã tham gia: 

  1. Phim truyền hình tham gia 5S online

Các giải thưởng: 

  1. Thanh nhạc 02 Huy chương Vàng Hội diễn thành Đoàn Hà Nội
Kết nối