Gương mặt nghệ sĩ

NS Quốc Tuấn

Họ tên: Trần Quốc Tuấn

Ngày sinh : 26/04/1981

Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2010-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Ông ko phải bố tôi: vai Cấn Vồ

 • Mảnh đất lắm người nhiều ma: vai Trần Cao

 • Các vai trong các tiểu phẩm hài: Di sản văn hoá. Không đòi quà

 • Nữ hoàng băng giá: vai Olap

 • Bỉ vỏ: vai thương gia

 • Vai quần chúng trong các vở: huyết lệnh, Hà my của tôi, tháp đoạt hồn, tình sử nghìn năm, người đàn bà ko tên, vùng lạnh ,chinh phụ 2 chồng ,tiếng đàn vùng mê thảo...

  Các tác phẩm truyền hình đã tham gia
 • Mùa trăng khuyết: vai chính

 • Điệu xèo trên nương: vai chính

 • Gió làng Kình: vai phụ

 • Làm bố thật tuyệt: vai phụ

 • Lều chõng: vai phụ

Kết nối