Gương mặt nghệ sĩ

NS Quốc Anh

Họ tên: Phan Quốc Anh

Ngày sinh : 02/09/1981

Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2007-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Chùm hài kịch "Oái oăm đời 2": Hành là chính
  • Giải oan Thị Mầu
  • v...v...

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia

  • Cảnh sát hình sự

Kết nối