Gương mặt nghệ sĩ

NS Ng.Văn Sản

Họ tên: Nguyễn Văn Sản

Ngày sinh: 12/1/1977

Nơi công tác: Đoàn 3 - Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác: 2001-2008-Nay

Các vở diễn của Nhà hát đã tham gia: 

  • Trái tim trong trắng
  • Đôi mắt (Hà Tây)
  • Tình yêu trên đồng cỏ
  • Giữ lấy màu xanh
  • Sự sắp đặt của số phận
  • Vùng lạnh
  • Tiếng đàn vùng Mê Thảo
  • Những người con Hà Nội
  • Tình sử ngàn năm
  • v…v…

 

 

Kết nối