Gương mặt nghệ sĩ

NS Mạnh Cường

- Ngày sinh : 31/08/1985
- Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2008-Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Đứa con bị đánh cắp
 • Tình sử ngàn năm

 • Tháp Đoạn Hồn

 • Người đàn bà không tên

 • Bỉ vỏ

 • Tiếng đàn vùng mê thảo

 • Vùng lạnh

 • Huyết Lệnh

 • Tiểu phẩm mày là bố tao

 • Tiểu phẩm "Giấc mơ chồng ngoại"

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

 • Mường động

 • Bão khô

 • Khép mắt chờ ngày mai

Các giải thưởng

 • Năm 2018: Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc vở "Vùng lạnh" vai ông Xinh

Kết nối