Gương mặt nghệ sĩ

NS Kim Oanh

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 12/07/1993

Nơi công tác: Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát: 2019 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia: 

  • Mảnh đất lắm người nhiều ma

Các tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình đã tham gia: 

  • Những cô gái trong thành phố
  • Mê cung  
Kết nối