Gương mặt nghệ sĩ

NS Hồng Thái

Họ tên: Ngô Hồng Thái

Ngày sinh : 08/11/1980

Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2008 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Tiếng đàn vùng Mê Thảo

  • Vùng lạnh

  • Bỉ Vỏ

  • Đảo thần Vệ Nữ

  • Ngôi nhà trong thành phố

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

  • Dịch vụ gỡ rối từ a-z

  • Tiếng gọi từ trái tim

  • Cảnh sát hình sự

  • Những đứa con của trời

  • Cao hơn bầu trời

Kết nối