Gương mặt nghệ sĩ

NS Duy Hưng

- Ngày sinh : 15/08/1989
- Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2014-2018

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Những người con Hà Nội – vai lính Pháp
 • Bỉ vỏ - vai Quan Tây
 • Vùng lạnh - vai Phú sẹo
 • Ngôi nhà trong thành phố - vai “Phe vé”
 • Mảnh đất lắm người nhiều ma – vai thằng soi đèn
 • Chùm hài: Oái oăm đời :Tìm duyên – vai Đô Đô, Cười ơi : Ai cho tôi tình yêu – vai cái ghế

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

 • Biên Cương
 • Ngày ở lại
 • Chỉ có thể là yêu
 • Gái già xì tin
 • Người phán xử
 • Quỳnh búp bê
Kết nối