Gương mặt nghệ sĩ

NS Đình Hưng

Họ tên: Phạm Đình Hưng

Ngày sinh : 16/01/1988

Nơi công tác : Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2019 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Vùng lạnh
  • Đôi mắt
  • Chùm hài "Cười ơi 5" 
  • Mảnh đất lắm người nhiều ma

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia

  • Quỳnh búp bê
  • Sống chung với mẹ chồng
  • Đại gia chân đất
  • Nhà có nhiều cửa sổ
  • v...v...
Kết nối