Gương mặt nghệ sĩ

NS Điền Viên

Họ tên: Nguyễn Điền Viên

Ngày sinh : 28/12/1972

Nơi công tác : Đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 1994 - Nay

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Thị trường trái tim

 • Đời người giấc mộng

 • Khoảng trống

 • Sám hối

 • Lũy hoa

 • Bà mẹ tự cháy

 • Nữ hoàng băng giá

 • Những đứa con bị đánh cắp

 • Dã Tràng

 • Mảnh đất lắm người nhiều ma

 • Oái oăm đời

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã tham gia

 • Phim chiếu rạp: Long Thành Cầm Giả Ca, Đón Khách

 • Phim truyền hình: "Hai trái tim vàng", "Sức khỏe 24/7", "Gia đình 4.0", "Bà mẹ lắm chiêu", "Trái tim người mẹ", "Sắc màu phái đẹp", "5s online", "Ký sự Euro", "Gặp nhau cuối tuần"

 • Đĩa phim: "Quan trường trường quan", "Họ Lý tên Thông"

Kết nối