Gương mặt nghệ sĩ

NS Chu Hùng

Họ tên: Chu Ngọc Hùng

Ngày sinh : 1956

Nơi công tác : Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát : 2012-2015

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Tôi và chúng ta 
 • Tình sử ngàn năm

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã tham gia

 • Mùa hè chiều thẳng đứng
 • Đông Dương
 • Cảnh sát hình sự (vai Bắc đại bàng) 
 • Thái sư Trần Thủ Độ
 • Người phán xử (vai Thế chột)
 • Phim hài tết “Tỷ phú đè đại gia 2”
 • Mặt nạ hoàn hảo
 • Tam giác vàng (vai Quang)
 • v...v...
Kết nối