Gương mặt nghệ sĩ

NS Bích Ngọc

- Ngày sinh : 22/07/1975
- Nơi công tác : Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội
- Quá trình công tác tại Nhà hát : 2012-2018

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

  • Lời nguyền kẻ mơ
  • Con gọi bằng gì

Các tác phẩm truyền hình đã tham gia

  • Trung du

  • Con sẽ là cô chủ

  • Vầng trăng khuyết

  • Tầm cao thành phố
  • Nấc thang mới
Kết nối