logo
Ban giám đốc
img

GIÁM ĐỐC

NSND NGUYỄN TRUNG HIẾU

img

PHÓ GIÁM ĐỐC

NSND NGUYỄN CÔNG LÝ

img

PHÓ GIÁM ĐỐC

NSƯT Dương Đức Quang

Trưởng, Phó Các Đoàn, Các Phòng
img

PHÓ ĐOÀN I

NS LÊ THIỆN TÙNG

img

PHÓ ĐOÀN II

NS MAI THỊ THU HUYỀN

img

PHÓ ĐOÀN III

NSƯT PHẠM THỊ THANH HUỆ

img

PHÓ PHÒNG HCTH

ĐẶNG TIẾN LỘC

img

PHÓ PHÒNG TCBD & RẠP

NGÔ NGỌC TRUNG

Giới thiệu
img

LỊCH SỬ NHÀ HÁT

Nhà Hát Kịch Hà Nội ngày nay được thành lập năm 1959. Trải qua 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Từ một đội kịch trong Đoàn văn công nhân dân Thủ đô. Năm 1993, Đoàn kịch nói Hà Nội được chuyển thành Nhà Hát Kịch Hà Nội.

 

Chi tiết

img

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội,

Quyết định số 598/QĐ-SVHTT ngày 30/05/2017 của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch.

Chi tiết

img

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

BAN GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG

TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐOÀN

Chi tiết

img

CƠ SỞ VẬT CHẤT

TẦNG 1

TẦNG 2

Chi tiết

Vở diễn Các Vở diễn khác
NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI

Ý kiến khán giả

NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI

  • Địa chỉ: 

RẠP CÔNG NHÂN Số 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

RẠP TẠ HIỆN Số 8B, Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Số điện thoại các Phòng ban: 

Phòng Hành chính Tổng hợp: 0243.824.5707 - 0243.939.3633 (Kế toán)

Phòng Tổ chức biểu diễn: 0243.825.7252 

  • Email: nhk_sovhtt@hanoi.gov.vn

Hotline : 0911.452.988